Basisteksten

Noteer hier allemaal de bronvermelding van jullie basistekst.
Raymi Mertens: Fictorie, D., Grimmelikhuijsen, S., de Kool, D., Meijer, A., Siep, P., Thaens, M., (2012). Voer voor kwartiermakers: Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie. (p. 191-204), Programma Politie en Wetenschap

Noémi Mertens:
Smet, M., (1995).Vrouwen bij de Belgische politiediensten: Functioneren en functioneringsproblemen.Brussel: Krista Michiels. (p 29-38).

Sandro Pöttgen:
Dujardin, W. (2014). Gender en politie: Barrières en copingstrategieën gehanteerd door politievrouwen [masterproef]. Van p.7 - p.22.
Geraadpleegd op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/951/RUG01-002162951_2014_0001_AC.pdf

Lisa Obert:
Van Daele, S., & De Raedt, E. (2013). Het cruciaal belang van de signaalfunctie van politiediensten in de strijd tegen criminaliteit. Panopticon, 34(4), 312-316.

Aukje Poorteman:
Stam, I., Grotendorst, A. (2007). Politie als lerende organisatie. Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid in core business van korpsen en politieacademie. Fijnaut (red.), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer.

Hanne Pergoot:
Ponsaers, P. Verschraegen, A. Eliaerts, C. (2007). Het opleidingsdebat heropenen… op zoek naar concrete oplossingen. Brussel: Politeia nv.

Aurélie Quidousse:
Buyens, D., De Schamphelaere, V., Verbrigghe, J., & Verhaeghe, S. (2012). Breng je rekruterings- en selectieproces in beeld. In Rekrutering en Selectie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen (pp. 6-14). S.l. : Federgon.

Hanne Vermeiren:
Devis Evi. (2007). Integriteitsbeleid binnen de geïntegreerde politie. Implementaties strategieën voor de deontologische code van de politiediensten. Katholieke Universiteit Leuven. (pagina64-72).

Lisa Pede:
Devis, E. (2007). Instrumenten. Implementaties strategieën voor de deontologische code van de politiediensten. (pp. 97-108). KU Leuven

Mathijs Versnaeyen:
Katinka L. Marjolein G., Ilse G., Marjan W.(2007) Politie en gender Discussiestuk,(p1-p25), Verwey-Jongeren Instituut

Rajmonda Osmanaj:
Hilton, J. (1980). Vrouwen bij de politie. Justitiële verkeninningen, nr 9, pagina 42 tot 49

Zoë Messaoudi:
De Kimpe, Sofie (2010). Politie, een lerende organisatie, nr 7, pagina 7 t.e.m 13, Brussel : Politeia,

Yentl Mestdag:
Balthazar Beke (2012). Voer voor kwartiermakers: Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie. (p 11-22) Programma Politie & Wetenschap

Sam Nuytten
Jeugdwerk en Verkeersveiligheid. Is een vorming over verkeersveiligheid noodzakelijk voor jongeren in het jeugdwerk? Kunnen we dit linken aan een rekrutering bij de politie?
Devriendt, Bert
S.l. : Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, 2008.

Octavie Vauterin:
Belaen, H. ; Dewulf, C. & Vandecasteele, A. (1990). Vrouwen bij de politie. Brussel : Kabinet van de Staatssecretaris voor de Maatschappelijke emancipatie.