Specialisten

Raymi:
- Michiel S. de Vries :studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen was hij werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam
Noémi:
- Rosabeth Moss Kanter, een Amerikaans sociologe, is de Ernest L. Arbuckle hoogleraar aan de Harvard Business School. Rosabeth Moss Kanter is de directeur en voorzitter van de Harvard University Advanced Leadership Initiative.

Rajmonda:
- Geen specialisten in basistekst.

Sandro
-Heidensohn Frances: Professor Sociologie
-Jennifer Hunt : Professor van Economie aan de Rugers Universiteit, New Jersey,US
-SuSan ehrlich Martin : 15 jaar programma directeur van het "National Istitute on Drug Abuse"

Aukje:
- Ineke Stam, een Nederlandse commissaris bij de politie. Momenteel ook toezichthouder en critical coach voor leidinggevenden.

Lisa:
- Frank Moons, adjunct-directeur van de Rekrutering en Selectie van de Belgische Politie

Mathijs:
-Jan Terpstra: hoogleraar criminologie verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid
van de Radboud Universiteit te Nijmegen
-Marieke van den Brink: Professor Gender & Diversity at the Faculty of Social Sciences

Hanne V. :
- Frank Moons, adjunct-directeur van de Rekrutering en Selectie van de Belgische Politie

Aurélie:
- Filip Lievens, Doctor in de Psychologische Wetenschappen en is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent, waar hij Human Resource Management doceert.
- Werner Bruggeman, Hoogleraar en partner van de Vlerick School voor Management en hoogleraar aan de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Hanne P.
- Dhr. Mycke: Pedagogisch coördinator, ze is inspecteur bij de politie van Merelbeke en is een vaste kracht aan het onthaal.
- Dhr. Patrick Van Parys : Directeur van de OPAC/PAULO en stagemeester.
- Maso Ilja: Hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit voor Humaniek in Utrecht.
- Smaling Adri: Studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegem. Hij werkte enkele jaren in de vakgroep Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek van de Universiteit van Leiden. In 1990 werd hij methodoloog aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hier werd hij dan ook hoogleraar. Begin 2008 ging hij op pensioen.

Zoë
- Dirk van Nuffel:De korpschef. Is verantwoordelijk uitvoering van lokaal politiebeleid, uitvoering zonaal veiligheidsplan. Staat in voor leiding, organisatie en verdeling van taken binnen het lokaal politiekorps en uitvoering van het beheer van dit korps.
- Fernand Koekelberg: Strategisch en juridisch adviseur voor het Directiecomité bij de federale politie. Referentiepersoon tussen de politie en de gewesten.
- Guy Marchal: Hoofdcommissaris, beleidsadviseur van de directeur-generaal van de Ondersteuning en het beheer van de federale politie.
- Jean-Marie Van Branteghem: Zat bij de gemeentepolitie van Aalst. Daarna secretaris van de Vaste Commissie van de gemeentepolitie. Later politie-expert in het kabinet van Binnenlandse Zaken. Laatste functie was directeur-generaal van de Algemene Steundiensten bij de federale politie. Overleden.
- Jef Staes: Innovatie spreker & oprichter Red Monkey bedrijf. Schrijver.
- Marc Snels: Hoofdcommissaris, korpschef van de politiezone Noorderkempen en portefeuillehouder rekrutering, selectie en opleiding bij de Vaste Commissie van de Lokale politie.
- Sofie De Kimpe: Docent aan de vrije universiteit van Brussel. Projectmanager ‘Politie een lerende organisatie.’
Coördinator van het CERP project.
Onderzoeks-coördinator van het statistisch onderzoeksprogramma, ‘Crossing Borders: Crime, Culture and Control.
- Willy Bruggeman: Voorzitter federale politieraad. hoogleraar aan het Benelux Universitair Centrum. hoofddirecteur Operaties. Richtte Europol mee op.

Lisa Obert:
- Eddy De Raedt: Directeur van de federale politie
- Stijn Van Daele: Postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen bij het Institute for International Research on Criminal Policiy (IRCP), Universiteit Gent

Octavie Vauterin:
- De Jager Hugo, Goedendorp A., Sichel Joyce, Van Helten N. H. E., Van Der Poel Sari,Van Rooy J. M. C. V., Werck L.
- De Valk J.M.M : oud-lid van de Wetenschappelijke Raad
- Kanter Rosabeth Moss : Is een professor in de business management aan de Harvard Business School
- Mok Albert L. : Arbeidssocioloog
- Sabbe Herman : was voorzitter van de Antwerpse arrondissementsrechtbank.
- Van Outrive Lode : was doctor in de politieke en sociale wetenschapppen en in de rechten.