Trefwoorden

Raymi:
- Location-based service
- Desintermediation
- Innovating
- Upload
- Inventing
- Cummunity policing
- Altruïstisch
- Gemêleerd
- Highlighten
Noémi:
- Definitie: 'Tokens: De getekende, bewijsstuk van.'

Rajmonda:
- Integratie
- Conventie
- Persoonlijkheidsverschillen
- Universele verschillen
- Carrière ladder

Sandro
- Discriminatie
- Seksisme
- Persoonlijke ontwikkeling
- Genderproblemen
- Vervrouwelijking Politie

Lisa:
- Incorporeren
- Integere
- Integriteit
- Kerncompetenties
- Rekruteringsfase
- Onberispelijk
- Selectiecommissie
- Sensibiliseren
- Sleutelcompetentie
- Uniformiteit
- Tewerkstelling
- Brochure

Aukje:
- Actoren
- Codificeerbaar
- Faciliteren
- Gedogen
- Gefaseerde aanpak
- Gelegitimeerd
- Geweldsmonopolie
- Implementatie
- Implicatie
- Innovatietraject
- Integriteit
- Kennisaccumulatie
- Postinitiële leergangen
- Repressiever
- Substantiële bijdrage

Mathijs:
-Surveillance
-Jihad
-Tribunaal
-Ammoniumnitraat
-Segregatie

Hanne V:
- Gelijkheid
- Promotie
- Rekrutering
- Toelatingsvoorwaarden
- Selectieprocedure

Aurélie:
- Businessgestuurd = Het initiatief komt veelal van het lijnmanagement
- Employer branding = Het sturen van je bedrijfsimago tot een geweldige plek om te werken. Dit niet enkel voor werknemers
en aandeelhouders maar zeker ook voor elke toekomstige werknemer
- Eerste-indrukeffect = Wanneer we mensen voor het eerst ontmoeten, krijgen we een eerste indruk. Onderzoek wijst uit dat
deze eerste indruk een direct effect heeft op hoe wij deze persoon verder zullen beoordelen
- Human capital = Een verzamelnaam van alle competenties en vaardigheden die werknemers vergaard hebben
- Job sculpting = De kwaliteiten en ambities van de persoon zelf staan centraal in de verdere ontwikkeling van functie, loopbaan
en individu. De kunst bestaat er dan ook in om ‘jobs’ te creëren die mensen toelaat datgene te doen wat ze
goed en graag doen, carrièrebanen smeden
- One-size-fits-all = Een beschrijving van een product dat zou passen in alle gevallen
- Referral = Doorverwijzing
- Socialisatie = Geleidelijke overgang van privaat bezit in gemeenschapsbezit
- Sourcing = Selecteren van toeleveranciers
- Themakatern = Een cliché
- Toolbox = Gereedschapskist
- Machinerie = Geheel van personen en zaken die nodig zijn om een instelling te doen functioneren
- Nationale coverage = Landelijke dekking
- Normatief = Wat aangeeft hoe het hoort
- Visibiliteitsaspect = Zichtbaarheidsaspect
- Workforce = Arbeidspotentieel
- Work sample = Eigenlijke functie/taak gebruikt in het testen van een aanvrager of de stagiair in staat is om het uit te voeren

Hanne P.
- Ambigu
- Aspirant
- Aspirant-commissarissen
- Basis-, midden- en officierskader
- Face validity
- Interpretatieve taak
- Operationeel
- Participerende observatie( P.O.)
- Quotasteekproef
- Steekproefkader
- Postuniversiteit niveau
- Federale echelon

Zoë
-Aangeboord
-Accreditatie
-Bastions
-Coherent
-Duaal
-Gedegen
-Genereert
-Implementeren
-Incidenteel
-Methodologisch
-Politionele
-Postinitiële
-Regulier
-Visitatiecommissie
-Visitatie-conform
-Pleidooi
-Innovatief

Lisa Obert:
- Actoren
- Facilitatoren
- Helingproblematiek
- Informatieflux
- Information broker
- Ontvreemd
- Procureurs
- Signaalfunctie
- Pijler

Octavie Vauterin:
- Maatschappelijke emancipatie: streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid.
- Ordehandhaving: instandhouding van de openbare orde.
- Vrouw-vriendelijk en vrouw-gericht
- Minderheidsgroep
- Professionalisering: Voortdurende ontwikkeling van competenties.